כל המאמרים במדור בדרכו של הרב יהודא אשכנזי (מניטו)

קווי יסוד לעבודת ד'

ספר ויקרא מהווה המשך ישיר לסיומו של ספר שמות. כאשר משה אינו יכול לבא אל אוהל מועד משום ששכן עליו הענן; על כן צריך משה

קראו עוד »

מחיל אל חיל

פרשת פקודי החותמת את ספר שמות, ספר הגלות והגאולה, בעצם מבקשת לסכם לנו את כל מהותה של גאולת ישראל. כל הפרשה עוסקת בסיכום כל מלאכת

קראו עוד »

מליבו של אדם לליבו של עולם

המתבונן בפרשתנו, אינו יכול שלא להתפלא מהחזרה הכמעט מילולית של פסוקים כפי שנאמרו בפרשיות תרומה תצווה. נשאלת השאלה – מדוע חוזרת התורה לפני התיאור של

קראו עוד »

מה שלא ידעתם על חטא העגל

פרשתנו עוסקת רובה ככולה בעניין חטא העגל. למרות הנטיה לתלות את החטא בעם ישראל צריכים אנו לדעת שהערב רב אותו הוציא משה ממצרים יחד עם

קראו עוד »

ונתתי משכני בתוככם

פרשתנו הינה המשך ישיר של הפרשה הקודמת. הפסוק שבתחילת פרשת תרומה: "וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה", משמש פתיחה

קראו עוד »

מהמשכן ועד המקדש

לאחר מתן תורה, המתאר את יסודות הזהות של האדם בהתאם לרצון ה', פרשת משפטים הגדירה את תפקודה של חברה מתוקנת. לא תיאור של ה"מדינה האידיאלית",

קראו עוד »

מבית עבדים לבית ה'

פרשתנו ממשיכה את מעמד הר סיני. אך בעוד שבפרשת יתרו דובר בדברים כלליים, מתפרטים הכללים בפרשתנו; מתחילים לרדת לפרטי פרטים. ואמנם מתחילה פרשתנו במצוות עבד

קראו עוד »

גילוי שכינה

פרשתנו מתארת עוד שרשרת בתהליך שהחל ביציאת ישראל ממצרים. שכן אל לנו לחשוב שקבלת התורה בהר סיני היתה המטרה של יציאת ישראל ממצרים. אמנם זהו

קראו עוד »

הוא הנותן כח לעשות חיל

פרשתנו ממשיכה את סדר גאולת ישראל ומתחילה בתיאור הליכתם של בני ישראל במדבר לאחר יציאתם ממצרים ולפני כניסתם לארץ. כאשר אנו מתבוננים בפרשה יכולים אנו

קראו עוד »

ממצרים ועד הנה

פרשתנו הינה המשכה הישיר של הפרשה הקודמת, באשר היא ממשיכה את מכות מצרים, שמטרתן אינה רק בגדר עונש למצרים, כי אם לגילוי שמו של הקב"ה

קראו עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן