כל המאמרים במדור עיונים בפרשה

ירושלים של מעלה וירושלים של מטה

אגדה קדומה מספרת (תענית כט, א): "משחרב הבית בראשונה נתקבצו כתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידם ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו: ריבונו של

קראו עוד »

לה' הארץ

האם מצות שביתת הארץ בשמיטה היא איסור על הקרקע או על האדם? הרעיון המרכזי של פרשתנו הוא שהאדם אינו ריבון על רכושו ואדמתו, אלא "לה' הארץ

קראו עוד »

אהבת ישראל

כאשר יראה האדם את חברו כחלק ממנו, אזי גם האדם האנוכי ביותר יאהב את רעהו כמו את עצמו "אהבת ישראל" היא מצווה מפורשת בתורה ככתוב:

קראו עוד »

החמץ והיצר

מצות המצה ואיסור החמץ מסמלים את שליטתו ואי שליטתו של האדם על יצריו כבר אמרו חז"ל: "הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל" (זהר, במדבר

קראו עוד »

ובחוקותיהם לא תלכו

את עם ישראל אפשר לראות כאי בודד בתוך ים־אדם של אומות העולם. שימורו של עם ישראל לבל יתבולל בעמים וימשיך להגשים את יעודו ההיסטורי, אינו

קראו עוד »

פיקוח נפש דוחה גזל?

גם להקמת מפעלים של כלל הציבור אין להשתמש בכספים שאינם כשרים במסכת ב"ק (ס' ב') מובא שאסור להציל עצמו אפילו מסכנת נפשות בממון חבירו. על

קראו עוד »

כיצד מעמידים פרנס על הציבור?

דבר נוסף לומדים מבצלאל: ש"אין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור, שנאמר: 'ויאמר משה: ראו קרא ה' בשם בצלאל'. וכך דרשו חז"ל:

קראו עוד »

לא להקים שטיבלך

 במלאת 40 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, מביא אחד מבכירי תלמידיו, הרב יעקב פילבר, קווים לדמותו של הרב צבי יהודה הרב אברהם

קראו עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן