כל המאמרים במדור דברים

שייך להיסטוריה

דברי תוכחה קשים נאמרים לעם בפרשה. אחד מהם נוגע להתנהלותו בנוגע לזיכרון ולהיסטוריה: "זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם, בִּינוּ שְׁנוֹת דֹּר-וָדֹר;  שְׁאַל אָבִיךָ וְיַגֵּדְךָ, זְקֵנֶיךָ וְיֹאמְרוּ לָךְ."

קראו עוד »

עפר ואפר או נזר הבריאה?

מהו האדם – עפר ואפר או נזר הבריאה? התשובה המלאה היא: גם וגם. יום הכיפורים מחדד תשובה זו ומביאה לשיאה. מצד אחד, אנו מרגישים ביום

קראו עוד »

לא לעצור בהליכה!

הליכה היא פעולה הפוכה מעמידה. הליכת האדם מנקודה אחת לרעותה מבטאת את כוח החיות שבו. היא מבטאת את שאיפתו ורצונו לשנות את הסטטוס הפיזי והרוחני

קראו עוד »

"הצור תמים פעלו"

בפרשת השבוע אנו קוראים "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט א-ל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא". הרש"ר הירש מסביר את המילה 'תמים' "דבר

קראו עוד »

לא בשמים היא

הגמרא במסכת בבא מציעא נט, מספרת את הסיפור המפורסם בשם 'תנורו של עכנאי', על מחלוקת ר' אליעזר וחכמים, במהלכה ר' אליעזר שבדעת מיעוט, מביא הוכחות

קראו עוד »

להוסיף אורה לברית

לא לדתיים בלבד, לא למסורתיים, לא לנשים בלבד, לא לגברים בלבד, לא לחרדים, לא לרפורמים, לא לחילוניים, לא לחוזרים בתשובה, לא לדתלשי"ם, לא לשאבבניקים, לא

קראו עוד »

נחפשה דרכנו לציונות דתית

בפרשתנו מוזכרת התשובה בכמה הקשרים: "ושבת עד ד' א-להיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב ד' א-להיך

קראו עוד »

ערבות הדדית

הטיפול בשרשראות ההדבקה הינו מרכיב מרכזי וחיוני להורדת מקדם ההדבקה. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל כותב, שרמת האחריות הציבורית המוטלת על כל אדם מישראל, עולה במידה

קראו עוד »

ובחרת בחיים למען תחיה

יש שני סוגי התנהגויות של האדם. האחת התנהגות מ"יראה" והשנייה התנהגות מ"אהבה". התנהגות מיראה היא התנהגות של חשבון כדאיות, של רווח והפסד, ואילו התנהגות מאהבה

קראו עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן