כל המאמרים במדור בדרכו של הרב יהודא אשכנזי (מניטו)

מבית עבדים לבית ה'

פרשתנו ממשיכה את מעמד הר סיני. אך בעוד שבפרשת יתרו דובר בדברים כלליים, מתפרטים הכללים בפרשתנו; מתחילים לרדת לפרטי פרטים. ואמנם מתחילה פרשתנו במצוות עבד

קראו עוד »

גילוי שכינה

פרשתנו מתארת עוד שרשרת בתהליך שהחל ביציאת ישראל ממצרים. שכן אל לנו לחשוב שקבלת התורה בהר סיני היתה המטרה של יציאת ישראל ממצרים. אמנם זהו

קראו עוד »

הוא הנותן כח לעשות חיל

פרשתנו ממשיכה את סדר גאולת ישראל ומתחילה בתיאור הליכתם של בני ישראל במדבר לאחר יציאתם ממצרים ולפני כניסתם לארץ. כאשר אנו מתבוננים בפרשה יכולים אנו

קראו עוד »

ממצרים ועד הנה

פרשתנו הינה המשכה הישיר של הפרשה הקודמת, באשר היא ממשיכה את מכות מצרים, שמטרתן אינה רק בגדר עונש למצרים, כי אם לגילוי שמו של הקב"ה

קראו עוד »

המכות כגילוי שמו של הקב"ה

בסוף הפרשה הקודמת יוצא משה מעם פרעה לאחר שביקש ממנו לראשונה לשחרר את ישראל לעבוד את ד' במדבר. על דרישה זו של משה עונה פרעה

קראו עוד »

מאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה

אנו פותחים השבת את ספר שמות, אותו אנו רגילים לכנות כספר הגלות והגאולה. אולם, אם מתבוננים אנו בסיפור הפרשות הראשונות של ספר שמות, יכולים אנו

קראו עוד »

הצוואה של יעקב

פרשתנו עוסקת בצוואתו של יעקב לבניו לפני מותו. אולם, צוואה זו אינה כפי שאנו נוטים לחשוב כלולה ב"ברכות" המפורשות, שהרי אלו הן רק בגדר מידות

קראו עוד »

עץ יוסף ועץ יהודה

פרשתנו מסיימת ומסכמת בעצם מהלך שהתחיל לפני שלוש פרשיות ובו מתגלה יוסף לאחים ונפגש מחדש עם אביו היורד עם כל משפחתו למצרים. שאלות רבות עולות

קראו עוד »

איחוד המידות וההפכים

פרשתנו פותחת בחלומותיו של פרעה אותם אין פותר לפרעה. היאך דוקא פתרונו של יוסף מוצא לו מסילות ללבו של פרעה ועבדיו? וכן, היאך אוזר יוסף

קראו עוד »

בורא אורו של משיח

  פרשתנו עוסקת כולה בהתרחשויות שבין יוסף לאחיו ובהשתלשלות האירועים הנגרמים עקב הורדתו של יוסף למצרים. זאת למעט הפסקה במהלך הפרשה בה עוסקת התורה בסיפורו

קראו עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן