כל המאמרים במדור אקדמיה בראי המציאות

הרהורים על "מלחמת שמחת תורה"

  בעקבות היומיים הראשונים של "מלחמת שמחת תורה" הנוראה שנפתחה ולא במקרה, חמישים שנה ויום אחד אחרי פרוץ מלחמת יום כיפור בששה באוקטובר:   את

קראו עוד »

פמיניזם והלכה-ס': השתתפות פעילה של נשים במצוות וטקסים דתיים (5): עליה לתורה וקריאה בתורה של נשים-ב'

בטור הקודם ראינו שבאופן עקרוני נשים יכולות לעלות ולקרוא בתורה, אבל  משום "כבוד הציבור" מנעו זאת מהן. בטור זה נעסוק בנושא זה של "כבוד הציבור".

קראו עוד »

פמיניזם והלכה-נח': השתתפות פעילה של נשים במצוות וטקסים דתיים (3): מצוות עשה שהזמן גרמן-ג':

המשך סעיף 2: הטעמים לפטירת נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן: בטור הקודם עמדנו על שלושה מהטעמים הבולטים לפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן: א. אישה

קראו עוד »

פמיניזם והלכה-נז': השתתפות פעילה של נשים במצוות וטקסים דתיים (2): מצוות עשה שהזמן גרמן-ב':

עמדת הרמב"ם בנושא: בטור הקודם ראינו את עמדת הרמב"ם בפירוש המשנה למסכת קידושין דף כט, לפיו הכלל שמופיע במשנה ש"כל מצוות עשה שהזמן גרמא-אנשים חייבים

קראו עוד »

פמיניזם והלכה-נו': השתתפות פעילה של נשים במצוות וטקסים דתיים (1): מצוות עשה שהזמן גרמא

מבוא: השתתפות נשים במצוות ובטקסים דתיים פחותה בהרבה משל גברים. נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא, כלומר, התלויות בזמן, כמו ישיבה בסוכה, לבישת ציצית והנחת

קראו עוד »

פמיניזם והלכה-נ"ה: מעמד האישה בהלכה-נשים במרחב הציבורי- 18: נשים בתפקידים ציבוריים

יותר ממאה שנים לאחר מתן זכות הצבעה לנשים במדינות רבות במערב, עדיין קיים פער משמעותי בין גברים ונשים בתפקידים ציבוריים ברוב המדינות. אולם, יש הבדל

קראו עוד »

פמיניזם והלכה-נד': מעמד האישה בהלכה-נשים במרחב הציבורי- 17: נשים כפוסקות הלכה וכשופטות (דייניות) סיום-האפשרויות של אישה להיות פוסקת הלכה, דיינת ורבה באורתודוקסיה המודרנית בת זמננו

נחתום את הדיון בסוגיה זו בהתייחסות למהפכה הגדולה בעשרות השנים האחרונות ביכולת של אישה להורות הוראה כפוסקת הלכה או כ"דוברת הלכה" (מונח של הרבנית מלכה

קראו עוד »

פמיניזם והלכה-נג': מעמד האישה בהלכה-סוגיות מרכזיות: נשים במרחב הציבורי- 16: נשים כפוסקות הלכה וכשופטות (דייניות) ו'

דמות מיוחדת בתנועת 'המזרחי' שתמכה במעורבות נשים בחיים הציבוריים גם כבוחרות וגם כנבחרות הוא הרב יהודה ליב זלוטניק (אבידע, פלונסק 1887- ירושלים, 1962). הוא התבסס

קראו עוד »

פמיניזם והלכה-נב': מעמד האישה בהלכה-סוגיות מרכזיות: נשים במרחב הציבורי- 15: נשים כפוסקות הלכה וכשופטות (דייניות) ה'

בטור הקודם עסקנו בגישתו של הראי"ה קוק כנגד בחירת והיבחרות נשים לתפקידים ציבוריים שהוצגה להנהגת 'המזרחי' בראשית ימי המנדט, והיא סירבה לאמצה. היו רבנים ציונים

קראו עוד »

פמיניזם והלכה-נא': מעמד האישה בהלכה-סוגיות מרכזיות: נשים במרחב הציבורי- 14: נשים כפוסקות הלכה וכשופטות (דייניות) ד'

נפנה כעת לדיון על דיינות נשים בספרות האחרונים. כאן יש כבר עמדה שלילית ברורה.  ראש וראשון היה רבי יוסף קארו בספרו "בית יוסף" על הטור.

קראו עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן