כל המאמרים במדור פרשה ומדרש

אברהם העברי

כמעט מרגעי ההיכרות הראשונים עם אברהם אנו מתוודעים לשונות ולזרות שהוא מייצר על רקע סביבתו. הקב"ה גם מצווה עליו להיפרד מעל בני משפחתו הקרובים ולפרוש

קראו עוד »

שנות הרעב

  בבקשו לעסוק בשנות הרעב שהיו בעולם, מקבץ המדרש (בראשית רבה, בראשית, כה, ג) עשר שנים של רעב מרחבי התנ"ך. שנות הרעבון המוכרות לנו יותר

קראו עוד »

עלה אלוקים בתרועה

והנה ראש השנה התחלת עשרת ימי תשובה. כי האלקים עשה האדם ישר. ובכל ראש השנה מתחדש זה הדרך הישר. לכן "תוקעין בשופר לאחוז בזה הדרך"

קראו עוד »

ולא תקלל חרש

שלוש הוראות שבתורה מכוונות למנוע ביזויו של אדם. קיימת האזהרה של "א-לוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור" (שמות כב, כז) וכן ההוראה "ולא תקלל

קראו עוד »

אוי לרשע ואוי לשכנו

אחד מדיני צרעת הבית הוא שאם לאחר הסגר בן שבוע מתברר שהנגע התפשט – יש להוציא את האבנים הנגועות. וכך נאמר: "ושב הכהן ביום השביעי

קראו עוד »

שלושה מחנות

לחלוקה שבין שלושת המחנות: מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל יש ערך מעבר להיבט הפרקטי והטריטוריאלי. החלוקה מעמידה היררכיה בין המחנות לפי מידת קרבתם לאזור

קראו עוד »

בית המדרש של משה ואהרן

"בתחילה לא היתה מחלוקת בישראל" (ר' יוסי בתוספתא, חגיגה). בהתאם לקביעה זו של התלמוד הירושלמי, רבים ובראשם הרמב"ם (בהקדמתו למשנה) הניחו כמובן מאליו שמחלוקת אינה

קראו עוד »

אדם

ספר ויקרא פותח ב"אדם". אחר מונחי ההקדמה השיגרתיים של "ויקרא ה' אל משה", "וידבר אליו", ו"דבר אל בני ישראל", מילת התוכן הראשונה היא "אדם" –

קראו עוד »

המגדף – סיפורה של הלכה

"ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אותו אל משה… ויניחוהו במשמר לפרש להם על פי ה'". סיפורו של המגדף הוא פרק מרתק בסיפורה

קראו עוד »

"דיינו"

הפיוט 'דיינו' השזור בהגדה, ממחיש את גודש הטוב ועוצמת הניסים שליוו את עם ישראל מראשית הולדתו ועד לכניסתו לארץ. הדרך שבה בחר המחבר להביע את

קראו עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן